آخرین خبرها
صفحه اصلی / درمانگاه شبانه روزی نور / سازمان های طرف قرارداد

سازمان های طرف قرارداد

– کارکنان واعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قم

– شهرداری استان قم

– بیمه تامین اجتماعی
َ
– بیمه خدمات سلامت

– بانک های سپه – ملت

– بیمه نیروهای مسلح

– موسسه امید بهبود (مرکز حمایت بیماریهای ایدز)